Hur den svenska spelmyndigheten säkerställer att samtliga aktörer arbetar aktivt med ansvarsfullt spelande

 1. Hem
 2. Nyheter
 3. Artikel
Swedish Gambling Authority

Svenska Spelinspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att övervaka och reglera den svenska spelmarknaden. En av deras viktigaste uppgifter är att säkerställa att spelandet sker på ett ansvarsfullt sätt.

Spelinspektionen arbetar med ansvarsfullt spel på olika sätt. En av de viktigaste metoderna är att ställa krav på spelbolagen som har licens i Sverige samt att erbjuda verktyg för självkontroll och spelgränser för sina kunder. Spelbolagen måste också informera om riskerna med spel och erbjuda hjälp och stöd för personer som upplever problem med sitt spelande.

Spelinspektionen arbetar aktivt med att ta fram forskning och statistik om spelproblem för att bättre kunna förstå problematiken och utveckla mer effektiva verktyg för att minska skadligt spelande. De samarbetar också med andra myndigheter och organisationer för att öka medvetenheten om ansvarsfullt spel och förebygga spelproblem. Detta är ett område som är viktigt att jobba faktabaserat och därför bra att den akademiska världen involveras så att beslut samt regler och lagar är väl underbyggda med fakta.

Utöver detta har Spelinspektionen också ansvar för att övervaka, följa upp men också sanktionera spelbolag som bryter mot de regler och krav som ställs på dem i Sverige. Genom att ta ett helhetsperspektiv på spelandet i Sverige och arbeta på olika nivåer för ansvarsfullt spel försöker Spelinspektionen minska skadorna av problematiskt spelande och främja en trygg och hållbar spelmarknad.

Spelpaus

Spelpaus är en nationell självavstängningstjänst som tillhandahålls av Spelinspektionen i Sverige. Tjänsten är gratis och öppen för alla som vill stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige under en viss tid.

Genom Spelpaus kan en person själv stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige, inklusive online- och landbaserade spel, från en dag upp till 12 månader. När personen har registrerat sig på Spelpaus får alla licensierade speloperatörer i Sverige automatiskt information om att personen har avstängt sig. Detta innebär att personen inte längre kan öppna ett konto eller logga in och därmed kan personen inte fortsätta spela på något licensierat spelbolag i Sverige. När 12 månader har gått kan personen skapa kontot eller logga in igen, så har man ett långvarigt spelproblem måste man stänga av sig igen via Spelpaus.

Spelpaus är ett verktyg som syftar till att hjälpa personer att ta kontroll över sitt eget spelande och förhindra att de hamnar i ett osunt spelande. Det är en del av Spelinspektionens arbete för att främja ansvarsfullt spel och minska skadorna av spelproblem i Sverige.

Åldersgräns

 • I Sverige råder 18års gräns på spel om pengar. Det innebär att du måst eh fyllt 18 år för att det ska vara lagligt för dig att spela. Åldersgränsen gäller oavsett om det handlar om casino, lotterier eller sport. I Sverige drivs de landbaserade casinona i statlig regi och heter Casino Cosmopol, där råder det 20års gräns.
 • För att säkerställa att minderåriga inte spelar har spelbolagen som har licens i Sverige åtagit sig att vidta olika åtgärder. En av de viktigaste åtgärderna är att genomföra ålderskontroller för att se till att ingen som är under åldersgränsen kan öppna ett konto eller spela på deras sajt. Detta sker genom att använda elektronisk identifiering (Bank-ID) eller genom att kräva att kunderna skickar in kopior av sina identitetshandlingar. Det görs också kontroller genom betalningarna som görs till spelbolagen. T.ex. säkerställs det att om det görs en insättning av en kund så måste dom pengarna komma från den personens bankkonto eller kontokort.
 • Utöver detta använder spelbolagen också olika tekniska verktyg för att säkerställa att minderåriga inte kan spela på deras webbplatser. Till exempel kan de blockera spel från IP-adresser som tillhör skolor eller andra platser där minderåriga kan vara närvarande.
 • Spelbolagen är också skyldiga att informera om riskerna med spel och att erbjuda hjälp och stöd för personer som upplever problem med sitt spelande. Det är viktiga att föräldrar och vårdnadshavare är uppmärksamma på sitt barns beteende och vanor online så att de inte är aktiva på sajter som inte är till för barn. Föräldrar och vårdnadshavare att vara uppmärksamma så inte minderåriga använder föräldrarnas elektroniska identitet eller betalkort.

Spelbolagens ansvar

Sedan 2019 är Sverige en reglerad marknad. I det ingår tydligare regler och förordningar vad som gäller på den svenska marknaden. Till exempel har det tillkommit ett tydligare regelverk inom ansvarsfullt spel. Som nämns tidigare har spelbolagen ett antal verktyg för att leva upp till dessa krav samt se till att kunderna har stöd för att spela tryggt, sunt och ansvarsfullt.

Verktyg som spelbolagen erbjuder:

Insättningsgräns:

Verktyget hjälper kunden att begränsa hur mycket pengar man kan sätta in dagligen, per vecka eller per månad. Om man har uppnått den gräns som är satt kommer kunden inte kunna sätta in mer pengar under den valda tidsperioden. Detta är ett enkelt sätt att sätta en budget.

Förlustgräns:

Detta verktyg förhindrar att man spelar för mer än man avsett och förlorar mer än vad man har råd med. Verktyget hjälper till att sätta gränser för hur stor del av ens insättning man kan förlora dagligen, per vecka eller per månad. Om man förlorar summan som motsvarar den valda gränsen kan man inte fortsätta att spela.

Tidsgräns:

Detta verktyg fungerar som ett kontrollverktyg för att man ska vara medveten om hur mycket tid man spenderar på att spela. Verktyget hjälper till att bestämma hur länge man är inloggad. Man får ett popup-fönster som informerar om att att ens tidsgräns snart är nådd. När gränsen väl nås kommer loggas man ut automatiskt från kontot.

Spelarhistorik:

Ett bra sätt att förebygga spelmissbruk och själv ha en uppfattning att man spelar på lagom nivå är att hålla koll på sin historik. En summering av alla transaktioner som har skett på ditt konto är en funktion som de flesta speloperatörer erbjuder. Summeringen under Spelarhistorik innehåller information så som hur mycket du satsat, resultatet av ditt spelande samt insättningar och uttag.

Tid:

Spelbolagen har en klocka som hjälper dig att hålla koll på tiden påminner då och då om hur länge man har spelat. Denna påminnelse innehåller även information om eventuella förändringar i ens saldo vilket gör att man kan ta välgrundade beslut om man vill fortsätta spela eller inte.

Självexkludering:

Det går alltid att ta en paus från sitt spelande och vi uppmuntrar alla att göra det om man känner att det skulle vara bra. Denna funktion gör att man kan stänga ner sitt konto under en tidsperiod som man själv väljer. Oftast kan man göra detta själv via spelbolagen hemsida när man loggar in eller kontakta deras support. Känner man att man vill ta en paus är det dock bäst och smidigast att registrera sig på spelpaus för då stänger man av sig hos samtliga licenserade spelbolag i Sverige.

Självutvärdering och test:

Det finns alltid möjlighet att göra en självutvärdering och/eller ett test hos spelbolagen för att spelarna ska kunna få en tydligare bild av sitt spelbeteende. Utvärderingen består ofta en rad påståenden där man tar ställning hur väl de stämmer överens med sitt beteende. När det är klart får man en summering av vilka områden i ditt liv som påverkas negativt av ditt spelande. Ofta får du efter avslutat test förslag på verktyg som kan hjälpa dig, beroende på resultatet och hur du svarat.

Spelbolagen arbete med ansvarsfullt spelande

Utöver dessa verktyg jobbat spelbolagen aktivt med att arbete för en sund spelmarknad. De har rigorösa rutiner och policies som Spelinspektionen ser till att spelbolagen efterlever. Det handlar bland annat om att kontakta spelare som ändrar sitt spelbeteende för att säkerställa att ingenting är fel och eventuellt genom samtal med spelaren kanske sätta upp en budget och gränser så att spelandet hålls på en sund nivå.

Krav för att erhålla en svenska spellicens

Swedish Gambling License

För att få en svensk spellicens måste ett företag uppfylla en rad olika krav som syftar till att skapa en trygg och ansvarsfull spelmarknad i Sverige. Här är några av de viktigaste kraven:

 • Ansvarsfullt spelande: Företaget måste vidta åtgärder för att skydda spelare och motverka spelproblem, såsom att erbjuda självavstängning, begränsningar för insättningar och förluster, och andra verktyg för ansvarsfullt spelande. Dessa har vi nämnt ovan.
 • Teknisk plattform: Företaget måste ha en säker och pålitlig teknisk plattform som uppfyller kraven för skydd av personuppgifter, transaktionsdata och andra känsliga uppgifter.
 • Ekonomisk stabilitet: Företaget måste kunna visa att det har tillräckligt med ekonomiska resurser för att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och att det kan betala ut vinster till spelare på ett tillförlitligt sätt.
 • Rättslig efterlevnad: Företaget måste ha en fläckfri bakgrund och historik samt följa alla relevanta lagar och bestämmelser för att få en licens.
 • Anti-penningtvätt: Företaget måste vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och ha lämpliga rutiner och processer för att rapportera misstänkta transaktioner.
 • Skatt: Företaget måste betala skatt på sin spelverksamhet i Sverige.

Dessa är bara några exempel på de krav som företag måste uppfylla för att få en svensk spellicens. Genom att uppfylla dessa krav och genomgå en rigorös licensieringsprocess, kan företag erbjuda säkra och pålitliga speltjänster på den svenska spelmarknaden.

Spel

I Sverige och i många andra marknader måste alla spel genomgå en så kallad certifiering. Det innebär att ett utomstående certifieringsinstitut går igenom själva koden för spelet och säkerställer att den dels lever upp till specifikationen för spelet och dels att allt är korrekt så inte spelen är “riggade” utan är slumpmässiga och inte styrs av något dator så att resultatet kan manipuleras.

Bonus är reglerat i Sverige

På den svenska spelmarknaden finns det strikta regler för bonusar och andra erbjudanden som erbjuds av spelbolag som har licens av Spelinspektionen. Syftet med dessa regler är att förhindra att spelbolag erbjuder orealistiska eller vilseledande bonusar som kan leda till problematiskt spelande.

Enligt de svenska reglerna för bonusar på spelmarknaden får spelbolag inte erbjuda några bonusar eller andra erbjudanden till spelare som överstiger 100 kronor. Dessutom får de endast erbjuda en bonus per person och licensinnehavare, vilket innebär att en spelare inte kan ta emot flera bonusar från samma spelbolag. Det ha resulterat i att alla spelbolag erbjuder en välkomstbonus när du blir ny kund men alltså inga återkommande bonusar.

Spelbolagen är skyldiga att ange tydliga och korrekta villkor för bonusar och andra erbjudanden. De får inte använda vilseledande marknadsföring eller lova bonusar som är omöjliga att uppnå eller förknippade med orealistiska krav eller begränsningar.

Dessa regler har införts för att skydda spelare från att utsättas för orealistiska eller skadliga bonusar som kan leda till problematiskt spelande. Genom att begränsa antalet bonusar och införa tydliga villkor för dem vill Spelinspektionen skapa en trygg och ansvarsfull spelmarknad i Sverige.

När man får en bonus har man 60 dagar på sig att slutföra omsättningskraven för bonusen från den första insättningen. Bonuserbjudandet kommer att avbrytas om bonuspengarna når noll innan omsättningskravet är uppnåt. Bonusen kommer också att upphöra om den avbryts eller om giltighetsperioden löper ut, eller om man väljer att göra ett uttag.

Spelinspektionen följer upp

För att säkerställa att de licenserade spelbolagen sköter sig och följer reglerna utför Spelinspektionen regelbundna inspektioner och kontroller av de licensierade företagen.

Dessa inspektioner och kontroller omfattar bland annat:

Finansiell övervakning: Spelinspektionen övervakar de licensierade företagens ekonomiska stabilitet, för att säkerställa att de har tillräckligt med resurser för att betala ut vinster och sköta sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt spelande: Spelinspektionen övervakar de licensierade företagens rutiner och processer för att främja ansvarsfullt spelande och förebygga spelproblem.

Anti-penningtvätt: Spelinspektionen övervakar de licensierade företagens rutiner och processer för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Teknisk säkerhet: Spelinspektionen övervakar de licensierade företagens tekniska plattformar och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter och andra känsliga uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Reklam, bonus och marknadsföring: Spelinspektionen övervakar de licensierade företagens reklam och marknadsföring för att säkerställa att de följer reglerna för ansvarsfull reklam och marknadsföring.

Om Spelinspektionen upptäcker att en licensierad operatör bryter mot reglerna kan myndigheten vidta en rad olika åtgärder, inklusive böter, varningar och återkallande av licensen. Genom att utföra regelbundna kontroller och inspektioner kan Spelinspektionen säkerställa att den svenska spelmarknaden fungerar på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Det finns några exempel på spelbolag som har fått böter på grund av felaktig hantering av bonusar. En av de största böterna utfärdades mot företaget Betway Limited, som 2019 fick betala en böter på 5 miljoner kronor för bristande kontroll över bonusar och marknadsföring.

Summering och slutsats

Sveriges spelreglering och dess regler är till för att upprätta en sund spelmarknad och se till att den svenska befolkningen spelar lagom och att varje persons spelar för en ekonomisk rimlig peng som passar den personens privatekonomi. Det positiva med regeringen som infördes 2019 var att reglerna blev tydligare och idag har alla samma mål med vad man vill uppnå på den svenska spelmarknaden och det är att den ska vara långsiktig, sund och hållbar där spelarna kan fortsätta njuta av en rolig och underhållande produkt.

Klicka för att betygsätta detta inlägg!
[Totalt: 0 Genomsnittligt: 0]