Spelinspektionen bötfäller William Hills underordnade

  1. Hem
  2. Nyheter
  3. Artikel
William Hill fick böter

I Sverige och Spelinspektionen har speltillsynsmyndigheten drabbat William Hills underordnade Evoke Gaming Limited och Mr Green Limited med böter på totalt cirka 147 700 $ efter en rad rapporteringsbrister.

Myndigheten använde ett officiellt pressmeddelande på fredagen för att förklara att den har straffat Evoke Gaming Limited till cirka 45 853 USD samtidigt som den beordrade Mr Green Limited att lämna över något över 101 884 USD efter att onlinekasino- och sportspelsoperatörerna befunnits ha brutit mot sina rapporteringsskyldigheter ‘.

Spelinspektionen förklarade att Mr Green Limited har tillstånd att tillhandahålla casino utan registrering– och sportspelunderhållning till svenska spelarna via domänen på MrGreen.com medan Evoke Gaming Limited är analogt certifierat för sajterna på WilliamHill.com, Bertil.com, Vinnarum.com, MamaMiaBingo .com, RedBet.com och WilliamHill.se.

Tillsynsmyndigheten uppgav att båda dessa enheter “under lång tid har haft brister i sin rapportering” och hade dessutom tidigare lämnat information som “sedan visat sig vara felaktig”.

Uttalande från Spelinspektionen:

“Den som har fått svensk spellicens omfattas av Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar och ska varje år rapportera viss information om spelansvar.”

Operatörens skyldighet

Alla licensierade iGaming-operatörer i Sverige är skyldiga att lämna över nödvändig information om deras halvårsmarknadsspecifika resultat medan Evoke Gaming Limited och Mr Green Limited befanns ha misslyckats med detta krav med hänvisning till tekniska svårigheter. Detta ledde till att Spelinspektionen började direktövervaka paret från och med september innan en del av de nödvändiga uppgifterna lämnades över i december.

Omslagsbestraffning

För att göra saken värre noterade Spelinspektionen att Evoke Gaming Limited och Mr Green Limited dessutom hade svarat på ett tvådelat frågeformulär genom att rapportera sina sammanlagda summor istället för att lista två separata belopp.

Tillsynsmyndigheten bestraffade sedan parets påstående att det återigen hade varit “tekniskt omöjligt” att lämna in distinkta summor genom att beskriva denna förevändning som “inte ursäktlig”. Spelinspektionen säger: Båda företagen har nu implementerat tekniska lösningar för att rapportera den information som föreskrifterna kräver och det finns inget som tyder på att överträdelsen kommer att upprepas. De har trots det åsidosatt sina skyldigheter enligt regelverket under avsevärt lång tid. Ett brott mot föreskrifternas krav kan inte vara ursäktligt eller anses utgöra en ringa överträdelse. Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att en anmärkning kombinerad med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande för varje företag.”

Klicka för att betygsätta detta inlägg!
[Totalt: 0 Genomsnittligt: 0]